Egzaminy zawodowe MZSP

Deklaracje - czerwiec 2020

Termin składania deklaracji na sesję
czerwiec – lipiec 2020

- do 7 lutego 2020 r.

w sekretariacie szkoły

 

 

Deklaracje - styczeń 2020

 

Przyjmowanie deklaracji do egzaminów poprawkowych w sesji styczeń-luty 2020 w sekretariacie do dnia 6 września 2019.

LINK DO DEKLARACJI