Ważne terminy

WAŻNE TERMINY

(dotyczące egzaminów z kwalifikacji zawodowych

w roku szkolnym 2019-2020)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.
Termin składania deklaracji na sesję styczeń-luty 2020 do 9 września 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r. 22 maja 2020 r.
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020

do 7 lutego 2020 r.

do 27 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 31 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020 31 sierpnia 2020 r.