Plan egzaminów (podstawa 2019)

 

Nazwa zawodu Numer zawodu Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Planowany termin egzaminu
technik informatyk 351203 INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

klasa III

(czerwiec)

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Klasa V

(styczeń)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

Klasa III

(czerwiec)

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Klasa V

(styczeń)

technik reklamy 333907 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego.

klasa III

(czerwiec)

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową.

Klasa V

(styczeń)

technik technologii drewna 311922 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

klasa III

(czerwiec)

DRM.08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Klasa V

(styczeń)

Technik technologii chemicznej

 

(technikum petrochemiczne)

311603 CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.

klasa III

(czerwiec)

CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

Klasa V

(styczeń)